Pages Navigation Menu

parkietcompl - invest parkiet Gdynia, Warszawa

Czym jest ekologia?

Czym jest ekologia?

Wzięte z greki słowo ekologia odnosi się do wiedzy o domu lub ziemi. Ponieważ Ziemia jest to żywa istota sama w sobie-ciągle się zmienia, a jej mieszkańcy, rośliny, zwierzęta i ludzie również się zmieniają i muszą utrzymać równowagę życia i definicję ekologii mogą być rozszerzone do zbadania mieszkańców Ziemi i tego jak oni oddziałują na siebie i wobec innych zasobów naturalnych. Ekologia jest uważana za naukę, ponieważ studiuje się na temat tego, co żyje i relacji między tym. To też wygląda na zasoby naturalne, takie jak woda, powietrze i gleba. Badania wykonywane są na na bieżąco, aby ustalić, jakie zmiany mogą być prowadzone, a także jakie są skutki suszy i cząsteczek zanieczyszczeń dla wody i powietrza, co wpływa na te elementy oraz jak zmiany mogą mieć wpływ na inne organizmy żywe.

 

Badanie tej nauki może być mikro lub makro, patrząc na małe komórki lub duże populacje- więc jest dużo miejsca dla osób zainteresowanych w każdym poziomie tej nauki, aby zaangażować się w temat. Jest to nauka, która obejmuje multidyscyplinarne nauki takie jak mikrobiologia, geologia entomologia, botanika, zoologia i wiele innych. W ostatnich czasach nauka ta otrzymała wiele rozgłosu szczególnie z powodu zanieczyszczenia i jego skutków.