Pages Navigation Menu

parkietcompl - invest parkiet Gdynia, Warszawa

Bezpieczne drzwi – drzwi ogniowe, drzwi przeciwpożarowe ei 60

Bezpieczne drzwi – drzwi ogniowe, drzwi przeciwpożarowe ei 60

W wielu budynkach, w których przewiduje się obecność większej liczby ludzi konieczne jest montowanie drzwi ogniowe. Do takich miejsc bez wątpienia należą szkoły, przedszkola, większe firmy, sklepy, przychodnie zdrowia, czy nawet banki. Jeśli w danym budynku mają przebywać ludzie i ma im zostać zapewniona możliwość szybkiej ewakuacji w razie takiej konieczności, muszą być tam również zamontowane specjalne drzwi przeciwpożarowe ei 60.

drzwi ogniowe, drzwi przeciwpożarowe ei 60

Takie drzwi przeciwpożarowe ei60 znacząco zwiększają bezpieczeństwo osób, które przebywają w budynku. Jednocześnie, drzwi przeciwpożarowe ei 60 umożliwiają szybką i sprawną ewakuację, dzięki czemu w razie wybuchu pożaru, ogłoszenia alarmu bombowego czy jakiegokolwiek innego zdarzenia, które zmuszałoby do natychmiastowej ewakuacji, dzięki temu że zostały zamontowane drzwi ogniowe, ewakuacja ta będzie szybka i sprawna. Dodatkowo, drzwi przeciwpożarowe ei60 nie pozwolą na zbyt szybkie rozprzestrzenianie się ognia, czy wdarcie płomieni do wnętrza pomieszczenia w zbyt szybkim czasie. To z kolei znacząco zwiększa szanse na przeżycie osób, które w danym pomieszczeniu się znajdują.