Pages Navigation Menu

parkietcompl - invest parkiet Gdynia, Warszawa

To ma wpływ na życie

To ma wpływ na życie

Prawdopodobnie słyszałeś w wiadomościach lub przeczytałeś kilka materiałów dotyczących spraw naszego środowiska. Ostatecznie niszczycielskie działania człowieka wpływają na niszczenie otoczenia. Cóż szczególnie w tym artykule, będziemy definiować czym jest ekologia Będziemy również brać pod uwagę jej znaczenie dla człowieka. Gałąź biologii, która zajmuje się badaniem powiązań między organizmami a ich środowiskiem nazywa się ekologia. Środowisko to składa się z elementów zewnętrznych i warunków, które mają wpływ na życie i rozwój niektórych organizmów. Interakcje odbywają się w środowisku- poziomy biologicznej organizacji. Pierwszym z nich jest biosfera.

 

Jest to obszar, w którym życie na ziemi jest możliwe. Drugim jest ekosystem. To jest jakieś stabilne środowisko, w którym są żywe interakcje i w których materiały są wykorzystywane w kółko. Ten ostatni będzie to poziom biotycznej społeczności. To jest, gdzie wszystkie żywe organizmy są w ekosystemie. Obszar ten obejmuje powierzchnię Ziemi, a także to, co znajduje się tuż pod powierzchnią ziemi- biosferę. Atmosfera i głębie oceanu są częścią tego obszaru. Wraz ze środowiskiem nieożywionym biosfera tworzy większy obszar zwany ekosferą.