Pages Navigation Menu

parkietcompl - invest parkiet Gdynia, Warszawa

Problem odpadów w Warszawie

Problem odpadów w Warszawie

Segregacja odpadów

Odpady, czyli wszystkie nieczystości i opakowania, które produkujemy w czasie naszego codziennego życia, należy odpowiednio utylizować. Do tego służy nam obecnie powszechna oraz obowiązkowa segregacja i wywóz śmieci. Odpady segregujemy na podstawie surowców z jakiego zostały wykonane i umieszczamy w odpowiednich workach i kontenerach – umożliwia to recykling – ponowne użycie raz już przez nas wykorzystanych materiałów. Jest to ekologiczne i zapobiega np. powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci. Jeśli mamy problem do jakiego kontenera wyrzucić dane opakowanie, czy zużyty produkt w obecnej dobie internetu wystarczy kilka kliknięć na telefonie by poszerzyć naszą wiedzę w tej dziedzinie.

Problematyczne śmieci

Inaczej sprawa się ma przy odpadach problematycznych takich jak np gruz, odpady wielkogabarytowe, czy też niebezpieczne jak baterie, akumulatory czy świetlówki. Nie możemy wyrzucić ich do zwykłego kontenera na odpady komunalne ponieważ jest to niezgodne z prawem. Jedynym rozwiązaniem jest znalezienie punktu odbioru tego typu odpadów lub jak w przypadku gruzu zamówienie odpowiedniego kontenera, firmy która zajmie się tymi śmieciami za nas. Problem ekologicznego zagospodarowania zarówno odpadów komunalnych, jak i odpadów przemysłowych jest powszechny. Wystarczy wziąć pod uwagę, ile w samej stolicy jest dziś gospodarstw domowych wytwarzających różnego rodzaju śmieci i opady. Do tego dochodzą też te pochodzące z procesów produkcyjnych w zakładach różnych gałęzi przemysłu.

Wywóz odpadów Warszawa – szczegóły

Wywóz odpadów w wielkich miastach, wygląda inaczej niż np. w gminach. Wywóz normalnych śmieci jest ustalany odgórnie przez miasto zarówno jeśli chodzi o koszty jak i terminy. W ostatnim czasie na podstawie nowo wprowadzonych przepisów ta cena wzrosła. Segregacja śmieci jest oczywiście obowiązkowa w stolicy, a odpady dzielimy na 5 frakcji- papier, metale i tworzywa sztuczne, odpady bio, zmieszane oraz szkło. W przypadku nie przestrzegania tych przepisów opłata ta podwaja się. Dokładne informacje dotyczące harmonogramów, selekcji i kosztów są powszechnie dostępne w internecie. Jeśli chodzi o wywóz odpadów, o które sami musimy się zatroszczyć w Warszawie funkcjonuje wiele firm i przedsiębiorstw zajmujących się ich wywozem. Można powiedzieć, że nasza stolica obecnie,,tonie” w śmieciach dlatego tak ważne jest aby każdy z nas zatroszczył się o odpowiednią utylizacje produkowanych przez nas odpadów.