Pages Navigation Menu

parkietcompl - invest parkiet Gdynia, Warszawa

Podział adresów IP na występujące klasy

Podział adresów IP na występujące klasy

Adresy IP zostały podzielone pod względem ich używalności i przeznaczenia na odpowiednie klasy A, B,C, D,E. W zależności od tego jaki jest mój ip, a też jakie jest przeznaczenie urządzenia, lub sieci do których jest przypisany zależy to do której klasy adresów ip należy. Podstawowy podział na rodzaje klas przedstawia się następująco:

Klasa A to obsługa bardzo dużych sieci. Podstawowe kryteria klasy A:
Zakres: 1. 0.0. 1 – 126. 255. 255. 254
Adres rozgłoszenia: 126. 255. 255. 255
Maska: 255. 0.0. 0
Adresy zarezerwowane: 10. 0.0. 1 – 10. 255. 255. 254 i 127. 0.0. 1 – 127. 255. 255. 254
Zakres adresów prywatnych 10. 0.0. 0 – 10. 255. 255. 255

Klasa B to obsługa średnich i dużych sieci:
Zakres: 128. 0.0. 1 – 191. 255. 255. 254
Adres rozgłoszenia: 191. 255. 255. 255
Maska: 255. 255. 0.0
Adresy zarezerwowane: 172. 16. 0.1 – 172. 31. 255. 254 i 169. 254. 0.1 – 169. 254. 255. 254
Zakres adresów prywatnych 172. 16. 0.0 – 172. 31. 0.0

Klasa C obsługuje dużą ilość małych sieci:
Zakres: 192. 0.0. 1 – 223. 255. 255. 254
Adres rozgłoszenia: 223. 255. 255. 255
Maska: 255. 255. 255. 0
Adresy zarezerwowane: 192. 168. 0.1 – 192. 168. 255. 254
Zakres adresów prywatnych: 172. 16. 0.0 – 172. 31. 0.0

Klasa D służy do tak zwanego mulitcastu:
Zakres: 192. 0.0. 1 – 223. 255. 255. 254
Adres rozgłoszenia: 223. 255. 255. 255
Maska: 255. 255. 255. 0
Adresy zarezerwowane: 192. 168. 0.1 – 192. 168. 255. 254

Klasa E nie może być używana w internecie, ponieważ jej adresy zostały zarezerwowane dla IETF na potrzeby badawcze:
Zakres: 240. 0.0. 1 – 247. 255. 255. 254
Adres rozgłoszenia: 247. 255. 255. 255
Maska: 255. 255. 255. 255